Välkommen till vår hemsida!

Här hittar du information om händelser, klubbar och kurser organiserade av Hem och Skola i Kronohagen. 

Hem och Skola-föreningen i Kronohagen jobbar för att eleverna ska ha det bra och trivas i skolan samt för att föräldrarna ska kunna vara aktiva i och för skolan. Hem och Skola jobbar också för ett bra samarbete mellan föräldrarna och – som namnet säger – mellan hemmet och skolan. Föreningen bidrar till skolans verksamhet och barnens vardag på olika sätt, t.ex. genom att koordinera och erbjuda klubbverksamhet efter skolan och ge finansiellt stöd till olika projekt, evenemang, teaterbesök m.m.

Hjälp oss att hjälpa genom att bli medlem! Följ med våra nyheter under Aktuellt.

Medlemsavgift 30€ per familj / 15€ per förälder/vårdnadshavare.

Mobile Pay 73400

Skolans hemsida är http://www.hel.fi/hki/krl/sv/Etusivu
Hem och Skola i Finlands hemsida är http://www.hemochskola.fi

Inga händelser på kommande