Medlemsavgiften

 

Föreningen Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola rf jobbar för att eleverna ska ha det bra och trivas i skolan samt för att föräldrarna ska kunna vara aktiva i och för skolan. Vi jobbar också för ett bra samarbete mellan föräldrarna, hemmet och skolan.

Visst vill du vara med och bidra till vår verksamhet med eftermiddagsklubbar, teaterbesök, evenemang, utflykter och t.ex. traditioner som den årliga välläsningstävlingen, med mera? Det gör du enkelt genom att betala en medlemsavgift till föreningen.

 

LÄSÅR 2023-2024

Medlemsavgiften är 30€/familj

För studernade, ensamstående el. dyl. 15€/familj

Givetvis kan man bidra till verksamheten med ett större bidrag om man vill. 

Mobile Pay: 73400

HoS-konto FI09 4055 0010 9244 35

Mottagare Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola

Skriv ref. 33019 samt ditt och barnets namn i meddelandefältet

 

Missade du deadlinen? Anslut dig då så fort som möjligt.

 

Tack för att du understöder verksamheten!