KLUBBAR I KRONOHAGENS ENHET HT 2019

PARKOURKLUBB

Parkour är en mångsidig och rolig gren där man övar på att ta sig från plats A till plats B, så snabbt och smidigt som möjligt. Parkour som gren utvecklar motoriska färdigheter, kroppskontroll och smidighet. Dessutom övar vi på att vara kreativa och övervinna sig själv. 

 

Arrangör:      Funktum och HoS

För:                Åk 2- 4

Ledare:          Funktums sportledare

Tid:                 Måndagar 2.9.- 7.10.2019 (6 ggr)  kl. 13.30-14.30

Plats:              Skolans gymnastiksal

Deltagarantal:  Max 20 deltagare

Pris:               30 euro

Barnen är olycksfalls försäkrade under klubbtiden.

Ta med vattenflaska och gympakläder.

 

BOUNCEKLUBB

WEE Bounce är en klubb där vi testar på roliga och lite annorlunda bollsporter, som t.ex. kin-ball, speedminton och stadskamp. Annorlunda bollspel jämnar naturligt ut nivåskillnader och ger alla en känsla av att lära sig nytt och lyckas!

 

Arrangör:         Funktum och HoS

För:                Åk 2- 4

Ledare:           Funktums sportledare

Tid:                 Måndagar 14.10-18.11 (6 ggr)  kl. 13.30-14.30

Plats:              Skolans gymnastiksal

Deltagarantal:  Max 20 deltagare

Pris:               30 euro

Barnen är olycksfalls försäkrade under klubbtiden.

Ta med vattenflaska och gympakläder.

 

DANCE-KLUBB

WEE Dance rör vi på oss till musik. I klubben har vi lekar, övningar och aktiviteter kopplat till musik och dans. Klubben är inte begränsad till någon viss typ av dansstil, utan vi utvecklar kreativitet, taktsinne och mod genom lekar och övningar tillsammans!

 

Arrangör:        Funktum och HoS

För:                Åk 2- 4

Ledare:           Funktums sportledare

Tid:                 Måndagar 25.11-16.12.(4 ggr) kl. 13.30-14.30

Plats:              Skolans gymnastiksal

Deltagarantal:  Max 20 deltagare

Pris:               20 euro

Barnen är olycksfalls försäkrade under klubbtiden.

Ta med vattenflaska och gympakläder.

 

YOGAKLUBB

På barnyogakursen får vi en inblick i yogans värld och gör enkla yoga asanas (positioner), övar på mindfullness och avslappning, samt leker olika yogalekar. Vi övar på att stanna upp, hitta det inre lugnet, och leva i nuet. Yoga är inte enbart en fysisk träning, utan även ett verktyg för att förbättra koncentrationen, samt att förstärka flexibiliteten, styrkan, koordinationen och det kroppsliga medvetandet.

Arrangör:        Annette Tallberg (barnyogainstruktör) och HoS

För:                Åk 3- 4

Ledare:           Annette Tallberg

Tid:                 Torsdagar 19.9-31.10. (6 ggr) kl. 14.30-15.30, inte under höstlovet 17.10

Plats:              Skolans gymnastiksal

Deltagarantal:  Max 15 deltagare

Pris:               30 euro

Barnen är olycksfalls försäkrade under klubbtiden.

Som utrustning räcker sköna gympakläder och en vattenflaska. Ifall man vill så får man ta en egen yogamatta / gympaunderlag, men det är inte ett måste.

        

KLUBBANMÄLAN

 

  •  Anmälningarna till adressen kronohagenhos@gmail.com. Meddela barnets namn och åk & vårdnadshavarens namn och telefonnummer.
  • Platserna fylls i anmälningsordning! Vi ber er observera att anmälan är bindande och att vi debiterar klubbavgiften av de anmälda.
  • Om ditt barn vill delta i en klubb, gör anmälan så fort som möjligt, innan klubben börjar eller före sista anmälningsdag (om sådan finns)! Om det inte kommer in tillräckligt många anmälningar innan klubben börjar kan vi bli tvungna att inställa den.

 

 

 

**********************************************************************