KLUBBAR I KRONOHAGENS ENHET 2021

HANDBOLLSKLUBB

Det blir en fortsättning på handbollsklubben efter höstlovasveckan med start måndag 25.10. Det blir 8 gånger fram till jul (20.12 sista gången). Alla intresserade ska anmäla sig till anna@dicken.fi. 

OBS! Max antal deltagare är 10 pga utrymmet. Arrangör är Drumsö Idrottskamrater Dicken rf. Pris 10 euro. 

Vid eventuella frågor kontakta:

kronohagenhos@gmail.com

 

ORDKONSTKLUBB

Ordkonstklubben fortsätter i höst från den 2.9.

I ordverkstaden får du fantisera egna berättelser, skapa och skriva tillsammans med andra. Vi gör lekfulla övningar för att släppa loss fantasin både ensam, i par och i grupp. Du får stöd för dina kreativa idéer och utvecklas i din egen takt. Gruppen leds av en ordkonstlärare och eleverna får ett intyg i slutet av läsåret över att de har deltagit i Sydkustens ordkonstskola.

Arrangör:      Sydkustens ordkonstskola och HoS

Tid: torsdagar kl. 14.30-15.30 från och med 2.9

För:                Elever i åk 3-4

Läs mer om verksamheten på www.ordkonst.fi och fyll i deltagaranmälning på hemsidan

Barnen är olycksfalls försäkrade under klubbtiden.

      

KLUBBANMÄLAN

 

  •  Anmälningarna till klubbens egen länk, se ovan.
  • Platserna fylls i anmälningsordning! Vi ber er observera att anmälan är bindande och att vi debiterar klubbavgiften av de anmälda.
  • Om ditt barn vill delta i en klubb, gör anmälan så fort som möjligt, innan klubben börjar eller före sista anmälningsdag (om sådan finns)! Om det inte kommer in tillräckligt många anmälningar innan klubben börjar kan vi bli tvungna att inställa den.

**********************************************************************