Kontakta oss!

Tips om aktiviteter eller feedback tas emot med glädje!
Kontakta oss på kronohagenhos@gmail.com

Ordförande 

Susanne Homén-Lindberg

Vice Ordförande

Anna Litonius


Sekreterare

Mia Eklund

Kassör

Jonathan Larsson

Informationsansvarig

Karolina Sveiby

Klubbansvarig

Lotta Lindroos

Caféansvariga

Helene Kuningas

Daniela Reincke

Annukka Hirn-Lund

Elina Salminen

Stipendieansökningar

Christoffer Owrén

Lärarrepresentant

Janek Oksanen

Ordinarie medlem

Miriikka Laakkonen

 

Kom ihåg att betala medlemsavgift

30€ per familj / 15€ per förälder/vårdnadshavare.

Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola 

Mobile Pay 73400

FI09 4055 0010 9244 35

Sätt barnets namn och åk i meddelandefältet