Kontakta oss!

Tips om aktiviteter eller feedback tas emot med glädje!
Kontakta oss på kronohagenhos@gmail.com

Ordförande 

Anna Litonius

Vice Ordförande

Paula Ala-Käkelä
Sekreterare

Ninny Olin

Kassör

Antonia Berg

Informationsansvarig

Karolina Sveiby

Ordinarie medlemmar

Susanne Homén-Lindberg

Elisabeth Stenman-Haltia

Lärarrepresentant

Janek Oksanen

Suppleanter

Ann-Marie Haga

Annukka Hirn-Lund

 

Kom ihåg att betala medlemsavgift

30€ per familj / 15€ per förälder/vårdnadshavare.

Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola 

FI09 4055 0010 9244 35

Sätt barnets namn och åk i meddelandefältet