Kontakta oss!

Tips om aktiviteter eller feedback tas emot med glädje!
Kontakta oss på kronohagenhos@gmail.com

Ordförande Paula Ala-Käkelä
Sekreterare Sigrid Holohan
 

Kom ihåg att betala medlemsavgift

25€ per förälder.

Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola 

FI09 4055 0010 9244 35